apmauti

apmáuti tr. 1. Š aptraukti, užvilkti ką kuo, uždėti ką kam ar ant ko: Apmáuk kepurę jamui ant galvos J. Apmáuk žiedą ant piršto J. Ir arklys jo buvo apmautas pavalkais, kaip kadaise buvo apmovęs Poviliokas savąjį, jodamas pas Komarą kalamaškos J.Balt. Motina vaikui rankutes apmovė pirštinėlėm . Vaiką kiti kelnėm apmáuna, kol dar pats neapsimáuna Šmn. Apmovusys baltais marškiniais S.Dauk. | prk.: Vaiką apmovė luobu (smarkiai išbėrė) Varn. | refl. tr., intr.: Apsimovęs kepurę, išėjo pro duris Žem. Apsimáuk žiedu Š. Saliūnininkas jau dairėsi į merginą, kuri buvo apsimovusi aiškiai raudonomis kojinėmis P.Cvir. Atvirai griebti mužikui už sprando, girdi, ponai nebeturi drąsos, tad kaip vilkai, apsimovę avies kailiu, gerinasi prie žmonių Žem. Tėvai, apsmáuk gražesnėm kelniom Dbk. Eina apsimovęs savo darbo klumpėm . Pasišėriau sau žirgelį, apsimóviau kamanėlėm (d.) Š. Apsimauk žiedelį ant bevardžio piršto d. Visokių [rado] rūbų: i apsvilkt, i apsmáut Tvr. 2. apgauti, apsukti: Apkrovęs šimtais tą savo pajuodėlę, iškiš kam nors, apmaus dorą vaikį Žem. Kas jį skriaus! Jis patsai visus apmaus! B.Sruog. Argi tu nejunti, kad tave apgavo kaip kvailį, apmovė kaip supuvusį kelmą? . [Vilius] ne kartą apmaudavo vokietukus I.Simon. Aš taip neduosiu save apmauti A.Vien. Ans tujau prysitaisęs apmáuna žmogų Vvr. Jei ir tokį apmautų, kas bebūtų Rk. Na, ką – apmóvė jau tave tie nevidonai? Tj. Neapmáusi tu manęs, aš žinau, kiek kainuoja . Apmóvė an dešim rublių Dbk. Apmóvė kai šiltą vilną Bsg. Apmóvė kap lapė varną . Apmóvė kai čebatą Švnč. Apmóviau kaip Dieve padėk Brs. | refl.: Kaip kartais mes apsimauname! J.Avyž. Pirkdamas arklį, apsimóviau – nemaniau, kad su dusuliu Ds. Visa gerai žinotum, tai niekur neapsimáutum Ds. Ben rozą ir tu apsmóvei Sdk. 3. apvežti, apkrėsti: Apmáusiu tą dirvą mėšlais ir pasėsiu rugius Krtn. 4. refl. apsiniaukti: Dangus apsmáuna iš visų pusių, ilgai palis Prng. Vakar kai apsmóvė, tai ir šiandien nėr giedros . 5. refl. euf. apsiteršti: Vaikas visas apsimovęs begulįs Vvr.
◊ akìs apmáuti apgauti: Neduokis akis apmauti Žem.
kaĩp maišù apmáuti (apsimáuti) apgauti (apsigauti): Apmovė muni kaip maišu Šv. Apsmóvė kai maišu Trgn.
\ mauti; antmauti; apmauti; atmauti; įmauti; išmauti; numauti; pamauti; parmauti; permauti; pramauti; primauti; sumauti; užmauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apmauti — apmáuti vksm. Pir̃štines apmóvė ant rañkų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptraukti — tr. Rtr, Š, NdŽ; R, MŽ, Sut 1. apkloti, uždengti, apdengti: [Gurguolės] aptrauktos drobinėmis palapinėmis, apkarstytos visokiais ūkiškais rykais, su dviračiais būtinai kiekvienos gale M.Katil. Jis atvažiavo į vieną karaliją, kur viskas buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmovimas — apmovìmas sm. (2) 1. → apmauti 1: Aukso kepure apmovimas M.Valanč. 2. refl. apavas, apsiavimas: Blogas apsmovìmas, kad vanduo pro jį sunkias Tvr. Nei apsmovìmo, nei apsvilkimo – i gyven (gyvenk) gryna nuoga Tvr. 3. → apmauti 2: Nė kokio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numauti — 1. tr. R11 nuimti ką nuo ko traukiant, smaukiant: Nuimu, numauju SD446. Akį nuo virbalo numauti KI36. Šeškui kailį numovė Ėr. Lapelę papjovė, skūrelę numovė LTR(Pnd). Žiūrėkit, kaip žievė lupasi: vienu patraukimu visą šakelę numoviau rš. Ans… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apykojė — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: apýkojė Kirčiuotė: 1 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2012 07 15. Atnaujinta: 2014 03 25. Reikšmės ir vartosena Apibrėžtis: ant čiurnos nešiojamas papuošalas, paprastai… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • antmauti — (ž.) tr. 1. žr. užmauti 1: Antmauti batus ant kojų J. Vaikuo reik šiltą kepurę antmauti KlvrŽ. Vaikuo kokius dryžius antmaus (užvilks), i viskas Ms. Apaukiat teipogi jam kojas ir antmaukiat žiedą ant jo piršto M.Valanč. An ašies ančmauna tekinį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apauti — apaũti, apaũna, àpavė (apìavė Š) tr. 1. apmauti apavą ant kojos: Apaũk vaiką, kad kojų neatšaltų Grg. O apautas turėkit kojas savo MP232. | refl. tr., intr.: Apsiaunu kurpes, kurpėms R30. Reikėjo apsiãvus vaikščioti J.Jabl. Apsìavė į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkamanoti — 1. tr. apmauti kamanomis: Apkamanokim savo lūpas ir nei vieno žodžio iš lūpų neišleiskim Gmž. 2. refl. apsivilkti, apsikarti drabužiais: Ramonė apsikamano[jo] visokiais cinceliais, lyg dar merga būtų Skr. Tik tu neapsikamanok tei šiltai [p]Skr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkepurėti — tr. 1. BŽ616 apmauti kepure galvą. | refl.: Reik eiti neapsikepurėjus, ale galva nuoga P. 2. rugių gubas apdengti pėdais, kad neįlytų: Apkepurėkiam rugius, gal pradėti lyti Lkv. Jau vakar vakarą apkepurėjom rugius Slnt. Rugius reikia sausus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmaukti — apmaũkti, ia, àpmaukė tr. 1. apsmaukti, apibraukti: Tu àpmaukei tiktai sūdus, indus, t. y. paviršutiniai, ne viežlybai, numazgojai J. | Ir tam apmaũkia apie ausis (suduoda per ausis) BM76. 2. Všk apgauti, apmauti: Apmaukė kaip bernas mergą Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.